KORever 2020

Poznámky z příprav a průběhu akce

Všeobecné informace


Přehled/plán prezence

13. 3. 14. 3. 15. 3.
Bohdan + + +
Honza K. 20:00 - - 00:35; 12:51 - - 00:23; 10:19 - 16:16
Honza N. - 12:42 - - 16:05
Karel O. - 11:11 - 20:02 -
M. Kalouš - - -
PCh - 11:11 - 20:02 -
+ Viki - 11:11 - 20:02 -
+ Petík - 11:11 - 20:02 -
P. Kouřil - - -
P. Postava 14:38 - + - 16:16
R. Holub - - -
Robert P. - 14:23 - 17:50 -
Ruda - 15:10 - 19:25 -
Tonda - 15:12 - 19:25 12:50 - 16:16
Zdeněk B. - 10:20 - - 18:50
Zdeněk E. 20:24 - + - 16:45
Zuzka + + +

2020-03-13 - pátek


2020-03-14 - sobota


2020-03-15 - neděle


Dostupné deskové hry


Předchozí akce